Poslouchejte zde

Národní pedagogický institut

V rámci globálního rozvojového vzdělávání se děti učí vnímat svět v souvislostech a zároveň ho aktivně ovlivňovat. V této sekci najdete ukázky z pořadů Českého rozhlasu, které jsou součástí nových metodik pro výuku globálních rozvojových témat. Tyto metodiky společně s pracovními listy pro žáky připravuje Národní pedagogický institut ČR v rámci svého projektu Virtuální škola. Jednotlivé lekce najdete na webu www.npi.cz/virtualniskola.