Na pěknú notečku

Výrobce hudebních nástrojů Pavel Číp slaví 80. narozeniny

Na pěknú notečku

Výrobce hudebních nástrojů Pavel Číp slaví 80. narozeniny
Folklorní redakce (zleva): Jan Kosík, Anežka Heinzlová, Jaroslav Kneisl, Marie Hvozdecká, Jan Káčer

Brno

Pavel Číp se narodil 24. června roku 1944 v Zubří a zde také prožil většinu života. Už v dětství se zajímal o hru na hudební nástroje i o práci se dřevem. Vystudoval střední průmyslovou školu ve Vsetíně, zde se také seznámil s Jožou Országem Vraneckým. K základům práce se dřevem Pavla Čípa vedl jeho strýc, profesně tesař. Následně se zdokonalil natolik, až za výrobu dřevěného nádobí a hraček získal v roce 1978 titul Mistr lidové umělecké výroby. Několik let se rovněž zabýval opravami a výrobou modrotiskových forem pro modrotiskařské dílny z Moravy i Slovenska. Od 80. let se začal zajímat o hudební nástroje a své první gajdy postavil roku 1985 pro rožnovský soubor Javořina. Pavel Číp a jeho synové se dnes věnují výrobě dud a gajd, zakázkové výrobě dechových, dřevěných a historických hudebních nástrojů, které také restaurují a vyrábějí jejich funkční kopie. Svědčí to o hlubokých teoretických znalostech a praktických zkušenostech, které pan Číp načerpal celoživotním studiem a konzultacemi s muzikanty, hudebními teoretiky i dalšími odborníky. S nestorem dudáctví Josefem Režným vedl hudební kurzy v Dolním Rakousku, společně také napsali publikaci České dudy - výroba - zdobení - ladění. S Rudolfem Klapkou vydal obsáhlou příručku Dudy v Čechách na Moravě a ve Slezsku, která obsahuje mimo jiné školu hry na dudy. Roku 2009 Pavel Číp vydal Gajdošský zpěvník, který obsahuje na 464 gajdošských písní a koled z Moravy a Slezska. Roku 2008 Pavel Číp získal celostátně uznávané ocenění Nositel tradic lidových řemesel, titul Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje převzal roku 2020, tento titul v roce 2024 získali také jeho synové Petr a Miroslav Čípovi. Osobnost Pavla Čípa vystihují hluboké znalosti a mnohaletou prací získané dovednosti v oblasti konstrukce, organologie i praktického zpracování a následné popularizace hry na gajdy v Čechách na Moravě, ve Slezsku i Rakousku. Svou činností Pavel Číp výrazně ovlivnil zájem o archaickou lidovou hudbu, za což mu patří velké uznání a velký dík. V pořadu zazní lidová hudba z různých koutů Moravy, ale i hudba z období renesance, prokládaná gratulacemi z řad dobrých přátel i známých Pavla Čípa. Pořad připravila Ludmila Peterková.

Ostatní také poslouchají

Vybíráme z e-shopu Českého rozhlasu