Na pěknú notečku

Na pěknú notečku z obýváku Jiřího Kotáska

Na pěknú notečku

Na pěknú notečku z obýváku Jiřího Kotáska
Sochy na Soláni. Na snímku Jiří Kotásek

Brno

Jiří Kotásek je architektem se sídlem ve Zlíně. Ovšem jeho pomyslným obývákem je zvonice na Soláni, kterou navrhl. Zvonici provozuje aktivní Sdružení pro rozvoj Soláně, které je iniciátorem kulturního dění na valašském vrchu Soláň. Ten byl domovem malířů Podešvy, Schneiderky, Hofmana či Kobzáně. O inspiracích Jiřího Kotáska, jeho blížících se osmdesátinách i folklorním festivalu Léto na Soláni pohovořil s Jiřím Kokmotosem a Jaroslavem Kneislem.
Jaroslav Kneisl

Ostatní také poslouchají