Na pěknú notečku

Mužský sbor Paniháj

Na pěknú notečku

Mužský sbor Paniháj
Folklorní redakce (zleva): Jan Kosík, Anežka Heinzlová, Jaroslav Kneisl, Marie Hvozdecká, Jan Káčer

Brno

Jan Káčer vybírá z profilového alba mužského sboru Paniháj z Moravan u Kyjova.
Jan Káčer