Na pěknú notečku

Horňácké slavnosti 2023 I.

Na pěknú notečku

Horňácké slavnosti 2023 I.
Horňácké slavnosti 2023

Brno

Tricet roků a porád jak o život... Z živých nahrávek letošních Horňáckých slavností vybírá Marie Hvozdecká.
Marie Hvozdecká