Na pěknú notečku

Česká a moravská nářečí

Na pěknú notečku

Česká a moravská nářečí
Folklorní redakce (zleva): Jan Kosík, Anežka Heinzlová, Jaroslav Kneisl, Marie Hvozdecká, Jan Káčer

Brno

Připravil Jaroslav Kneisl.