Na návštěvě

Nenásilné dějiny hudby s jubilantem Janem Klusákem

Na návštěvě

Nenásilné dějiny hudby s jubilantem Janem Klusákem
Skladatel Jan Klusák

D-dur

Jan Klusák, jeden z našich předních skladatelů, patří už řadu let k nejvýraznějším postavám české kultury, nejen jako skladatel, zasahující svou tvorbou do různých žánrů, ale rovněž jako filmový a divadelní herec a literát. A při naší návštěvě pro nás díky svým hudebním láskám připravil takový nenásilný přehled dějin hudby….
Jana Vašatová

Ostatní také poslouchají