Mozaika

Radiotelegrafní stanice v Poděbradech. Synestezie výtvarných a technických prvků

Mozaika

Radiotelegrafní stanice v Poděbradech. Synestezie výtvarných a technických prvků
Radiotelegrafní stanice v Poděbradech: vstupní průčelí

Vltava

Když se počátkem dvacátých let začaly v novinách i obrázkových časopisech objevovat četné zmínky o československé radiotelegrafické síti, byl tento symbol nové doby opěvován s větší vehemencí než telegrafní a telefonní linky, které básník S. K. Neumann označil za „kovové ruce moderní souvislosti“.
Jakub Potůček

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají