Mozaika

Prostorový manifest skupiny De Stijl. Dům Rietveld Schröder zobrazuje náš svět skrze pravoúhlou geometrii a základní barvy

Mozaika

Prostorový manifest skupiny De Stijl. Dům Rietveld Schröder zobrazuje náš svět skrze pravoúhlou geometrii a základní barvy
Dům Rietveld Schröder v nizozemském Utrechtu, architekt Gerrit Rietveld

Vltava

Když v roce 1917 vznikla v nizozemském Leidenu skupina De Stijl, plně se moderní výtvarné umění vrhlo vstříc radikální redukci obrazu na geometrickou podstatu, kterou členové skupiny chápali jako racionální a obecnou podstatu našeho světa. Pregnantně to nejenom na stránkách svých teoretických textů, ale především ve svých obrazech vyjádřili lídři hnutí Piet Mondrian a Theo van Doesburg. Brzy však měly myšlenky tzv. neoplasticismu odezvu i v užitém umění a architektuře. 
Adam Štěch

Více z pořadu