Mozaika

Promyšlené architektonické dílo v ošuntělém stavu. Na břevnovské poliklinice Pod Marjánkou se negativně podepsala macešská péče

Mozaika

Promyšlené architektonické dílo v ošuntělém stavu. Na břevnovské poliklinice Pod Marjánkou se negativně podepsala macešská péče
Pohled na břevnovskou polikliniku Pod Marjánkou z Talichovy ulice

Vltava

Vidět je to už na první pohled. Celková ošuntělost, odpadávající keramické obklady či drolící se konstrukce podivně fixované sítěmi. Ale také impozantní měřítko, vyvážené proporce a nadprůměrná estetika dávající tušit práci talentovaného architekta. Byl jím Richard Ferdinand Podzemný (1907–1987), kterého vedle luxusního činžáku Zemské banky známého jako dejvický „skleňák“ a motolské nemocnice (s Antonínem Tenzerem) proslavil hlavně plavecký areál v Podolí z let 1958–1965.
Jakub Potůček

Ostatní také poslouchají