Mozaika

Pro formování lidské osobnosti jsou zásadní první roky života a prostředí, které dítě obklopuje. To si jako první z českých architektů uvědomil Josef Gočár

Mozaika

Pro formování lidské osobnosti jsou zásadní první roky života a prostředí, které dítě obklopuje. To si jako první z českých architektů uvědomil Josef Gočár
Josef Gočár, Mateřská škola, 1927–1928

Vltava

Projekt mateřské školy získal Josef Gočár (1880–1945) díky soutěži na komplex městských škol. Konala se o tři roky dříve a favorizovaný architekt v ní zvítězil také proto, že v návrhu reflektoval nové typy škol, s nimiž se krátce před tím seznámil v Holandsku. Zaujalo ho, že Holanďané školní budovy situují „volně a do velkého zeleného prostoru“ a z praktických důvodů vždy staví „několik škol dohromady s velkým společným sportovním hřištěm“ (Josef Polášek).
Jakub Potůček

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají