Mozaika

Lidé už nevidí, v čem by kulturní domy měly být hodnotné. Jejich historii i architektonický význam připomíná kniha Mezi sjezdy a tanečními

Mozaika

Lidé už nevidí, v čem by kulturní domy měly být hodnotné. Jejich historii i architektonický význam připomíná kniha Mezi sjezdy a tanečními
Kniha Mezi sjezdy a tanečními

Vltava

Proč se začal Lukáš Veverka zabývat právě kulturními domy? Jak se vlastně vyvíjela idea kulturního domu, jak se u nás vyvíjela jejich podoba z architektonického hlediska a proč je důležité se je snažit zachovat?
Šárka Jančíková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají