Mozaika

Konverze průmyslových staveb nebo drobné realizace. Kde hledat nejsilnější stránky současné české architektury?

Mozaika

Konverze průmyslových staveb nebo drobné realizace. Kde hledat nejsilnější stránky současné české architektury?
Přístavba ve Vysokém Mýtu, architekti Martin Prokš a Marek Přikryl

Vltava

Ve dvoře jednoho z domovních bloků lemujících vysokomýtské náměstí se v loni objevila běžnému oku sotva viditelná stavba, jejíž půvab spočívá v tom, jak klame tělem. Ačkoliv je díky svému plášti nepřehlédnutelná, přesto vyvolává dojem, jako by tu stála odnepaměti. Své v tom, kromě harmonického měřítka a proporcí, sehrály hlavně tvary odvozené od okolních vestaveb. Kontext v tomto případě ale nepředstavoval pouhou inspiraci, nýbrž jediné možné východisko.
Jakub Potůček

Více z pořadu