Mozaika

Generace telefonních ústředen 70. let. Těžištěm tvorby Václava Aulického jsou telekomunikační budovy v Hradci Králové a v Praze

Mozaika

Generace telefonních ústředen 70. let. Těžištěm tvorby Václava Aulického jsou telekomunikační budovy v Hradci Králové a v Praze
Telefonní ústředna v Hradci Králové, technologická budova

Vltava

Počátkem 70. let pověřili Státní projektový ústav spojů (Spojprojekt) nelehkým úkolem vypracovat novou generaci telefonních ústředen. Pro architekty Jiřího Eisenreicha, Ivo Loose, Jindřicha Malátka a Václava Aulického, tedy tým, který zde dokončil projekt Transgasu, to bylo lákavé téma. Otázky, na které v projektovém oddělení 324 hledali odpovědi, se ani tak netýkaly technologického řešení spojových staveb jako takových, ale jejich funkce z hlediska společenského. 
Jakub Potůček