Mozaika

Druhý klavírní koncert Johannesa Brahmse a Dvořákova sedmá symfonie zazní v podání SOČRu a klavíristy Jana Simona; ceny České taneční platformy; věda; Operní panorama Heleny Havlíkové: FOK Bach, Velikonoční kantáty; povídky Etgara Kereta na Vltavě

Mozaika

Druhý klavírní koncert Johannesa Brahmse a Dvořákova sedmá symfonie zazní v podání SOČRu a klavíristy Jana Simona; ceny České taneční platformy; věda; Operní panorama Heleny Havlíkové: FOK Bach, Velikonoční kantáty; povídky Etgara Kereta na Vltavě
Mozaika

Vltava