Moci bez nemoci

Vysoký cholesterol. Nová biologická léčba v injekci

Moci bez nemoci

Vysoký cholesterol. Nová biologická léčba v injekci
Cholesterol (ilustrační foto)

Dvojka

Představíme novou možnost léčby vysokého cholesterolu. Jedná se o cílenou biologickou léčbu, která se aplikuje injekčním podáním. Pozvání přijal Prof. MUDr. Michal Vrablík, internista zabývající se preventivní kardiologií III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, předseda České společnosti pro aterosklerózu a garant projektu Srdce v hlavě, který se zabývá kardiologickou prevencí. Svůj příběh bude vyprávět paní Ladislava, která  novinkovou biologickou léčbu podstupuje. 
Šárka Volemanová

Ostatní také poslouchají