Moci bez nemoci

Pavel Dřevínek je jednou z nejvýraznějších osobností medicíny. Zaměří se na cystickou fibrózu

Moci bez nemoci

Pavel Dřevínek je jednou z nejvýraznějších osobností medicíny. Zaměří se na cystickou fibrózu
Pavel Dřevínek, přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. lékařské fakulty UK

Dvojka

Ve speciálním dílu se setkáme s jednou nejvýraznějších osobností současné medicíny. Pozvání moderátorky Šárky Volemanové přijal prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph. D., přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, vedoucí Centra cystické fibrózy FN Motol. Nahlédneme do světa jeho profese, tedy bakterií, virů a onemocnění, které nese název cystická fibróza. Pozvání přijala také jeho manželka MUDr. Eva Dřevínková, jejíž profesí je plastická chirurgie.
Šárka Volemanová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají