Moci bez nemoci

Geny BRCA 1 a BRCA 2 znamenají zvýšené riziko rakoviny. Vyšší záchyt znamená možnost úspěšnější léčby

Moci bez nemoci

Geny BRCA 1 a BRCA 2 znamenají zvýšené riziko rakoviny. Vyšší záchyt znamená možnost úspěšnější léčby
Léčba gynekologických onemocnění

Dvojka

Geny BRCA 1 a BRCA 2. Pokud zdědíme některý z těchto genů, znamená to celoživotně zvýšené riziko vzniku rakoviny, především prsu a vaječníků. Novinkou je vyšší záchyt žen takto geneticky zatížených a možnost úspěšnější a rychleji započaté léčby. Pozvání Šárky Volemanové přijal MUDr. Filip Frühauf, Ph.D., onkogynekolog Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze u Apolináře a také paní Eva, která je nositelkou jedné ze zmíněných genetických mutací. 
Šárka Volemanová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají