Minutová hra

Hana Primusová: Recidivistka

Minutová hra

Hana Primusová: Recidivistka
Bývalá věznice v Uherském Hradišti

Vltava

Osoby a obsazení:
Žena: Marie Logojdová
Policista: František Strnad

Autorka: Hana Primusová
Režie: Tomáš Soldán
Zvukový mistr: Marek Hoblík
Redaktor: Eva Lenartová