Mezi námi

Politické procesy v Československu 50. let očima Srbky, které komunisté zavraždili manžela

Mezi námi

Politické procesy v Československu 50. let očima Srbky, které komunisté zavraždili manžela
Cely v bývalé komunistické věznici v Uherském Hradišti

Plus

Jaký měla vliv koronavirová situace na žáky bulharské školy v Praze? Ruská tanečnice už 12 let žije a pracuje v Česku. Moderuje Ilona Zasidkovyčová. 
Tajana Mančalová

Ostatní také poslouchají