Mezi námi

Magazín o národnostních menšinách v Česku Tomáš Pilát si povídal s nestorem jugoslávské a chorvatské kinematografie, absolventem pražské FAMU, Rajko Grlićem, jehož autobiografická kniha Neodvyprávěné příběhy nedávno vyšla v českém překladu

Mezi námi

Magazín o národnostních menšinách v Česku Tomáš Pilát si povídal s nestorem jugoslávské a chorvatské kinematografie, absolventem pražské FAMU, Rajko Grlićem, jehož autobiografická kniha Neodvyprávěné příběhy nedávno vyšla v českém překladu
Mezi námi

Plus

Grlić bude hostem festivalu BalCan CrossOver, který se uskuteční koncem listopadu v kině Přítomnost v Praze. Tatiana Čabáková mluvila s krejčovou Sněžankou Alexandrovou, která se před dvaceti lety kvůli ekonomickým důvodům přestěhovala z Bulharska do České republiky, aby jako matka samoživitelka umožnila svým dcerám studovat vysokou školu. Agáta Pilátová zjišťovala v rozhovoru s literární historičkou Věrou Lendělovou, jaká je současná rusinská literatura. Připravila Tajana Mančalová, moderuje Tatiana Čabáková.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají