Máme rádi zvířata

Lidská obydlí se často stávají pastí pro zvířata, ptáky mohou zachránit nemytá okna

Máme rádi zvířata

Lidská obydlí se často stávají pastí pro zvířata, ptáky mohou zachránit nemytá okna
Ptáci na střeše

České Budějovice

Lidé v domech žijí nebo pracují. Zvířata v nich můžou najít domov, ale také nebezpečí. Někdy se stává, že se do nich dostanou a neví, jak zpět. Různé části budov jako střechy, okapy, komíny nebo skleněné plochy se pro ně můžou stát pastí.
Jitka Cibulová Vokatá

Více z pořadu