Máme hosty

Vojenské zajatecké tábory na Pardubicku

Máme hosty

Vojenské zajatecké tábory na Pardubicku
Rozhlasové studio

Pardubice

Mezi světovými válkami podepsalo Československo Ženevskou konvenci z roku 1929, která vymezovala práva a povinnosti plynoucí válečným zajatcům. Tuto konvenci po 2. ...

Ostatní také poslouchají