Listování rozhlasovým kalendářem

30. dubna 2023 - Pražské povstání

Listování rozhlasovým kalendářem

30. dubna 2023 - Pražské povstání
povstání.png

mujRozhlas

5. května 1945 v šest hodin ráno začali pracovníci rozhlasu vysílat jen česky a hráli zakázané české písně. To zapůsobilo jako rozbuška a začalo Pražské povstání. Ve 12:33 se z přijímačů ozvalo: „Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc Českému rozhlasu!“ Vzrušený hlas patřil redaktoru Zdeňku Mančalovi (1913–75). Tou dobou se již v budově bojovalo. Němci se snažili získat rozhlas zpět nebo ho zničit. V podvečer 6. května shodili na hlavní budovu pumu. Zcela zničila vstupní halu, přilehlé místnosti i vysílací techniku. Rozhlas ale umlkl jen nakrátko. Ještě téhož dne se ozval z provizorního studia v budově Husova sboru na Vinohradech. Na snímku hovoří zmíněný redaktor Zdeněk Mančal. Právě on pronesl onu památnou větu, která povstání odstartovala: „Je právě sechs hodin.“

Ostatní také poslouchají