Přejít k hlavnímu obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Lidé

Petruška Šustrová

Komentátoři

Petruška Šustrová

Pro Český rozhlas Plus občasně připravuje komentáře do pořadu Názory a argumenty

Dříve působila na ČRo 6. Zde spolu s Josefem Mlejnkem moderovala a podílela se na přípravě pořadu Zaostřeno na moderní dějiny a střídavě připravovala pořad Politická literatura na českých pultech.  

Jako novinářka nejprve přispívala od roku 1989 do Nezávislého tiskového bulletinu, poté do nově vzniklého časopisu Respekt. Psala též do Českého deníku (pozdějí týdeníku) a od roku 1997 dosud je pravidelnou přispěvatelkou Lidových novin. Spolupracuje s Českou televizí. 

Narodila se v roce 1947. V letech 1969–1971 byla vězněna pro činnost ve skupině Hnutí revoluční mládeže. Po roce 1971 pracovala jako poštovní úřednice, před uvězněním započaté studium češtiny a dějepisu na FF UK již nesměla dokončit. Signatářka Charty 77 a v roce 1985 její mluvčí. Členka VONS (Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných). 

Petruška Šustrová obdržela v roce 2010 cenu Ferdinanda Peroutky. Toto novinářské ocenění získala nejen za svou dlouholetou publicistickou činnost, ale především za neúnavný boj za záchranu demokracie a humanity.