Lékárna

Vrozené srdeční vady u dětí a možnosti jejich léčby, a to i v prenatálním stavu

Lékárna

Vrozené srdeční vady u dětí a možnosti jejich léčby, a to i v prenatálním stavu
Přednosta Kliniky dětského lékařství FNO Jan Pavlíček

Ostrava

V České republice se ročně narodí přibližně 500 dětí s vrozenou srdeční vadou. O možnostech léčby, a to i v prenatálním stavu, a také o stále častějším výskytu získaných vad, si budeme povídat s přednostou Kliniky dětského lékařství FNO Janem Pavlíčkem.
Romana Kubicová

Ostatní také poslouchají