Láska za lásku

Dvůr ve Štychu

Láska za lásku

Dvůr ve Štychu
Láska za lásku. Jiří Anderle s papouškem Žandou

Dvojka

Pořad příběhů a rozjímání, který pro vás ve svém malířském ateliéru připravil v roce 2014 Jiří Anderle.
Vladimír Príkazský