Laboratoř

První evropští farmáři nebyli žádní beránci. Řada z nich zemřela po úderu do hlavy

Laboratoř

První evropští farmáři nebyli žádní beránci. Řada z nich zemřela po úderu do hlavy
Pravěká keramika

Plus

Z kosterních pozůstatků více než 2 300 raných evropských zemědělců a pastevců plyne, že násilí bylo v mladší době kamenné na denním pořádku. Každá desátá nalezená lebka z té doby ze 180 různých evropských lokalit má zranění. 
Martina Mašková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Jak uplynulých 12 sis let změnilo člověka? Proč nástup zemědělství nebyla žádná idyla a co zdědili papuánci od našich dávných bratranců? Denisov. Ano, to jsou tři náměty, kterým se budeme věnovat v tomto dnešním pořadu. U mikrofonu je Martina Mašková.

  • Laboratoř.

  • Ve pozvání do tohoto pořadu dnes přijali dva biologové, jednak antropolog Lukáš Frýdlant. Dobrý den.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají