Křížem krajem

Weisshuhnův papírenský náhon v Žimrovicích je dodnes obdivovanou technickou stavbou

Křížem krajem

Weisshuhnův papírenský náhon v Žimrovicích je dodnes obdivovanou technickou stavbou
Začátek Weisshunova náhonu

Ostrava

Tříkilometrový náhon najdete mezi Vítkovem a Hradcem nad Moravicí. Ve svažitém skalnatém terénu přivádí samospádem vodu z řeky Moravice až do papírenského závodu.

Ostatní také poslouchají