Křesťanský týdeník

Evangelický chrám U Salvátora v Praze slaví 400 let

Křesťanský týdeník

Evangelický chrám U Salvátora v Praze slaví 400 let
Současný největší pražský evangelický kostel U Salvátora postavili v letech 1611-1614 německy hovořící luteráni, později byl barokně a rokokově upravován

Radiožurnál

Pozemek na rozhraní Starého Města a měst židovských koupil na začátku 17. století pro luterány hrabě Jáchym Ondřej Šlik. Ve zdejším podloží byly a jsou tekuté písky, a tak tu byly pro trojlodní kostel U Salvátora zapuštěny masivní dubové piloty. Na nich chrám spočívá dodnes a tento víkend dokonce slaví své čtyřsté výročí. Ve vysílání Radiožurnálu proto teď vítáme faráře Českobratrské církve evangelické, Pavla Dvořáčka.

Více z pořadu