Pojď s námi budovat pohraničí. Z knihy Andrease Wiedemanna, německého historika žijícího v Česku

Vysídlené sudetoněmecké obyvatelstvo 1945

S poválečným odsunem Němců z Československa vyvstala nutnost znovu osídlit hlavně pohraničí, které se potýkalo s velkým úbytkem obyvatel. Německý historik žijící v Česku Andreas Wiedemann o tom napsal knihu Pojď s námi budovat pohraničí. Jaké okolnosti provázely znovuosidlování nejen bývalých Sudet a jak se utvářela a stabilizovala nová společnost?

Mohly by vás zajímat i tyto pořady