Koncert klasika

Koncert k výročí narození Johanna Gregora Mendela. Zazněla premiéra skladby Tigrana Masurjana a Glagolská mše Leoše Janáčka

Koncert klasika

Koncert k výročí narození Johanna Gregora Mendela. Zazněla premiéra skladby Tigrana Masurjana a Glagolská mše Leoše Janáčka
Dirigent Dennis Russell Davies

Vltava

Poslechněte si záznam koncertu na počest oslav 200 let od narození Johanna Gregora Mendela, zakladatele genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti. Působil jako řeholník řádu Augustiniánů a později jako opat kláštera na Starém Brně. Ve fundaci tohoto kláštera vyrůstal i malý Leoš Janáček. Zazněla premiéra skladby Hymnus – Dobrý kapitán soudobého arménského skladatele Tigrana Mansurjana versus Glagolská mše Leoše Janáčka.
Jan Hlaváč

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají