Koktejl

Setkání s Jiřím Zahrádkou, expertem na dílo Leoše Janáčka

Koktejl

Setkání s Jiřím Zahrádkou, expertem na dílo Leoše Janáčka
mikrofon

Dvojka

Jiří Zahrádka je kurátorem sbírek Moravského zemského muzea a osobnosti a dílu tohoto hudebního skladatele věnoval mnoho let své práce.

Ostatní také poslouchají