Klasika zvenčí a zevnitř

Dvořákova Serenáda pro smyčce - zvenčí a zevnitř

Klasika zvenčí a zevnitř

Dvořákova Serenáda pro smyčce - zvenčí a zevnitř
Antonín Dvořák

D-dur

Filharmonie Hradec Králové, Andreas Sebastian Weiser a Lukáš Hurník ukazují, co všechno dokázal Dvořák vytěžit z jednoduché písňové formy.

Ostatní také poslouchají