Když vypráví nápověda

Někdy se to tak hezky sejde

Když vypráví nápověda

Někdy se to tak hezky sejde
Slavnostní poklepání na základní kámen Svazkové školy Chýně-Hostivice

Pardubice

Ten den mě potkaly dvě situace, a obě byly úzce propojené s dobou před listopadem 1989 a vlastně jsou se mnou úzce propojené stále.
Irena Fuchsová

Ostatní také poslouchají