Když vypráví nápověda

Cmuk

Když vypráví nápověda

Cmuk
Chovali by se muži k ženám lépe, kdyby věděli, co se na ně chystá?

Pardubice

„Ty jsi můj nejmilejší pan režisér,“ pochválila jsem Martina Čičváka, když mě pustil ze zkoušky v Činoherním klubu o hodinu dřív na vlak. Náš slovenský pan režisér se ale zatvářil pochybovačně.
Irena Fuchsová

Ostatní také poslouchají