Kavárna

České Budějovice jako Evropské hlavní město kultury 2028 chtějí vytvořit něco, co jim zůstane i poté

Kavárna

České Budějovice jako Evropské hlavní město kultury 2028 chtějí vytvořit něco, co jim zůstane i poté
Evropské hlavní město kultury: Budějovice 2028, Kul.turista

České Budějovice

České Budějovice budou v roce 2028 Evropským hlavním městem kultury. Dvouleté přípravy nevyšly naprázdno a město teď musí naplnit to, k čemu se zavázalo ve vítězné přihlášce.
Pavla Kuchtová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají