Káva o čtvrté

Výživné: Kdo komu a na co přesně posílá peníze? A co určuje výši výživného?

Káva o čtvrté

Výživné: Kdo komu a na co přesně posílá peníze? A co určuje výši výživného?
Výživné

Dvojka

Jak náš právní řád upravuje vyživovací povinnost? Lze se na výši dohodnout, nebo je výlučně určena soudem? Platí výživné jen pro bývalé manžele, nebo se výživné týká i partnerů, kteří mají děti, ale nebyli sezdaní? Jak dlouho se výživné platí? Jaká je vyživovací povinnost rodičů vůči dospělým dětem, tzv. věčným studentům? Jak funguje státní pomoc, tzn. náhradní výživné? A jak se vyrovnat se zhoršenou ekonomickou situací, kdy i přes to chci plnit vyživovací povinnost?
Tereza Stýblová