Káva o čtvrté

Vaše každodenní inspirace: Laboratorní vyšetření krve

Káva o čtvrté

Vaše každodenní inspirace: Laboratorní vyšetření krve
Káva o čtvrté

Dvojka

Host: doc. ing. Eva Klapková, zástupkyně přednosty pro vědu a výzkum Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN v Motole. Dotazy posílejte na adresu: dvojka@rozhlas.cz. Moderuje Patricie Strouhalová.