Káva o čtvrté

Technická podstata a zdravotní aspekty osvětlení

Káva o čtvrté

Technická podstata a zdravotní aspekty osvětlení
Káva o čtvrté

Dvojka

Host: ing. arch. Lenka Maierová, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov. Moderuje Tomáš Voženílek.