Káva o čtvrté

První pomoc

Káva o čtvrté

První pomoc
Káva o čtvrté

Dvojka

Host: doc. MUDr. Tomáš Vymazal, přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol.Moderuje Patricie Strouhalová.
Patricie Strouhalová