Káva o čtvrté

Diskusní pořad, dnes na téma: Očkování proti koronaviru

Káva o čtvrté

Diskusní pořad, dnes na téma: Očkování proti koronaviru
Káva o čtvrté

Dvojka

Host: MUDr. Milan Trojánek, přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol. Dotazy posílejte na adresu: dvojka@rozhlas.cz. Moderuje Patricie Strouhalová.

Ostatní také poslouchají