Kaleidoskop

Po 40 letech strávených v Berlíně se sochařka Ludmila Seefried Matějková i její umělecké artefakty přestěhovaly zpět do Čech. Sochy najdeme ve stálé expozici v klášteře v Chotěšově. Sochařka se usadila v Drmoulu u M. Lázní. Připravila Tamara Salcmanová.

Kaleidoskop

Po 40 letech strávených v Berlíně se sochařka Ludmila Seefried Matějková i její umělecké artefakty přestěhovaly zpět do Čech. Sochy najdeme ve stálé expozici v klášteře v Chotěšově. Sochařka se usadila v Drmoulu u M. Lázní. Připravila Tamara Salcmanová.
Kalidoskop

Plzeň