Kaleidoskop

Gospodi, pomiluj ny

Kaleidoskop

Gospodi, pomiluj ny
Kalidoskop

Plzeň

Příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu slavíme 5. července. Oba misionáři prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, vytvořili písmo (hlaholici) a tím položili základy naší kulturnosti. Připravila Tamara Salcmanová. (repríza)

Ostatní také poslouchají