Jihočeská vlastivěda

Milísko je zjemnělé označení města Milevsko. Odkud se lidový název vzal, ale není jasné

Jihočeská vlastivěda

Milísko je zjemnělé označení města Milevsko. Odkud se lidový název vzal, ale není jasné
Milevsko

České Budějovice

Mezi místa, která jsou v obecné paměti známá pod jiným, řekněme lidovým označením, patří také Milevsko na Písecku. Místní a lidé z okolí mu už několik desetiletí říkají poněkud zjemněle Milísko. O původu tohoto označení se před sto lety hojně psalo na stránkách regionálních novin.
Zdeněk Zajíček

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají