Jihočeská vlastivěda

Jádro Boubínského pralesa se dochovalo ve své panenské podobě díky schwarzenberskému lesmistrovi Josefu Johnovi

Jihočeská vlastivěda

Jádro Boubínského pralesa se dochovalo ve své panenské podobě díky schwarzenberskému lesmistrovi Josefu Johnovi
Boubínský prales

České Budějovice

Málokterý Jihočech se může pyšnit tím, že by měl v kraji hned tři pamětní desky a jeden památník. Schwarzenberský lesmistr Josef John mezi tyto osoby patří, a bezpochyby právem.
Zdeněk Zajíček

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají