Jazzofon

Worldbeat Zdeňka Přidala

Jazzofon

Worldbeat Zdeňka Přidala
Jazzové dopoledne

Vltava

Jessica Lurie Ensemble. Hudbu bez hranic vybírá a uvádí Zdeněk Přidal. 

Ostatní také poslouchají