Jak se prognostici mýlili

Na proměnách médií můžeme dobře sledovat i vývoj technologií. Vždyť právě média a moderní technologie jdou ruku v ruce. Rozhlasové vysílání předpověděl už Jan Amos Komenský v 17. století

Jak se prognostici mýlili

Na proměnách médií můžeme dobře sledovat i vývoj technologií. Vždyť právě média a moderní technologie jdou ruku v ruce. Rozhlasové vysílání předpověděl už Jan Amos Komenský v 17. století
Gramofon spojený s filmovým projektorem (1929)

Radiožurnál

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají