Jak to bylo doopravdy

Mnichovská dohoda byla z pohledu našeho práva protiústavní. Ale i kdyby vše proběhlo dle práva, nic to nemění na tom, že neměla vůbec být, myslí si historik

Jak to bylo doopravdy

Mnichovská dohoda byla z pohledu našeho práva protiústavní. Ale i kdyby vše proběhlo dle práva, nic to nemění na tom, že neměla vůbec být, myslí si historik
Edvard Beneš v rozhlasovém studiu (24. 12. 1937)

Plus

Tragickým obdobím našich dějin je podzim 1938, kdy byla přijata takzvaná Mnichovská dohoda. Znamenala mimo jiné konec prvorepublikového Československa, ze kterého po nuceném odstoupení Sudet zůstala jen část bývalého státu. Dohoda Německa, Itálie, Francie a Velké Británie se do historie zapsala jako rozhodnutí „o nás, bez nás“. Československo ale bylo parlamentní demokracií, přesto se nebránilo na „Mnichov“ přistoupilo. Proč?
Ivana Chmel Denčevová

Účinkuje: politolog a historik Stanislav Balík
Čtou: Michal Zelenka, Jan Šťastný, Jan Teplý, Svatopluk Schuller
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Režie: Michal Bureš

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Pane prezidente, nemohl jsem se odhodlal k tomu, abych vám napsal v době, kdy jste se vzdal svého úřadu. Potom jste odešel a k mému dopisu nedošlo. Nicméně vývoj našich politických poměrů a útoky, jimiž jste zahrnován, nutí mne k tomu, abych vám napsal těchto několik upřímných a otevřených slov. Shodou okolností přišel jsem s vámi do častějšího styku teprve ve dnech, kdy události dospěly k tragickému vyvrcholení. Velmi toho lituji. Obával jsem se od onoho září, kdy jsem vás viděl vyčerpaného a zoufalého, že kapitulace státu povede nezbytně k abdikaci vaší. Obával jsem se, že se zhroutí myšlenka samostatného a jednotného státu československého, vykoupená tolika oběťmi, prací a životy. Chtěl jsem tomu zabránit.

  • Píše sedmého listopadu roku 1938 v dopise adresovaném Edvardu Benešovi politik a právník Ladislav Rašín. Dopis pokračuje těmito slovy dnes se hledá viník. Bohužel, splňuje se to, co jsem vám předpověděl. Jen vy máte nésti odpovědnost za vše, co se stalo. A všichni zbabělci, co se schovávali za vás a za vaši autoritu, kteří nechávali vám rozhodnutí, aby nemuseli sami rozhodovat, nehnou ani prstem, aby vás vzali v ochranu a přihlásili se také o svůj podíl na odpovědnosti.

  • Právě s podílem odpovědnosti za tragické události spjaté s tzv. mnichovskou dohodou a podpisem jejím v roce 938 souvisí také dnešní téma, dnešní otázka pořadu. Jak to bylo doopravdy? Otázka zní nebylo přijetí Mnichovské dohody protiústavním? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Kdo byl pisatel onoho dopisu, Ladislav Rašín? A mohl právě on jakkoliv zabránit zhroucení první republiky Československa? Otázka pro hosta pořadu, historika a politologa prof. Stanislava Balíka.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají