Jak to bylo doopravdy

Estébáctví se dědilo z otce na syna. Příkladem a obrazem totality jsou oba Prchalové, míní historik

Jak to bylo doopravdy

Estébáctví se dědilo z otce na syna. Příkladem a obrazem totality jsou oba Prchalové, míní historik
Státní bezpečnost aneb Archiv bezpečnostních složek (ABS)

Plus

Státní bezpečnost (StB) komunistického Československa nebyla jen klasickou zpravodajskou službou. Její zaměření souviselo s politickým zadáním vládnoucí KSČ. Jejich běžnou praxí byly manipulace a provokace a nebylo nic výjimečného, když se vedle otce objevil syn, jako tomu bylo v případě staršího a mladšího Antonína Prchala. 
Ivana Chmel Denčevová

Účinkuje: historik Jan Kalous
Hrají: Otakar Brousek ml., Hanuš Bor, Aleš Procházka, Kajetán Písařovic
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Režie: Michal Bureš

Více z pořadu